Campus d’estiu 2022

L’estiu que estaven esperant

Els campus d’estiu són activitats que permeten a infants i joves realitzar una activitat amb contingut esportiu a prop de casa seva, divertir-se i aprendre en un context d’interrelació amb altres infants i joves. El campus pretén que gaudeixin al màxim de les seves vacances, potenciant el desenvolupament global del nen i la màxima relació amb el seu grup d’iguals.

Com són els nostres campus d’estiu?

El 70% de les activitats seran de caire esportiu, on potenciem l’esport en equip i l’aprenentatge de les normes socials, de convivència i esportives.

Entre el 40 i el 50% les activitats estan relacionades amb el món aquàtic.

És un campus verd, per tant orientem cap a 0 residus, re-aprofitament dels materials i consum responsable, especialment de l’aigua.

Treballem hàbits en l’àmbit personal: higiene, àpats, arranjament de la roba…

Las resta de continguts estan basats en activitats a la natura, de fitness, amb implements i tallers.

Tots els divendres s’organitza una gran festa, amb jocs gegants, activitat de ritme i on s’ensenya les habilitats adquirides durant la setmana.

Torns i dates

1r torn: Del 27 de juny al 1 de juliol
2n torn: Del 4 al 8 de juliol
3r torn: Del 11 al 15 de juliol
4t torn: Del 18 al 22 de juliol
5è torn: Del 25 al 29 de juliol
6è torn: Del 22 al 26 d’agost
7è torn: Del 29 d’agost al 2 de setembre

Inscripcions

A partir del 2 de maig a la recepció del centre presentant la següent documentació imprescindible:

 • Fotografia del nen/a
 • Fotocòpia del DNI del nen/a o llibre de família
 • Fotocòpia del llibre de vacunes del nen/a
 • Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a (de la Seguretat Social o Mútua mèdica vigent)
 • Informe mèdic en el cas que necessitin atenció especial, on s’especifiquin les indicacions del facultatiu.
 • Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor

Mini campus

P3, P4, P5
És una activitat destinada als més petits, que té com a eina de desenvolupament el propi cos. Els objectius són desenvolupar les habilitats motrius, expressives i creatives a partir del moviment i també les habilitats cognitives, comunicatives, afectives, conductuals i d’autonomia. La psicomotricitat, les activitats aquàtiques, les activitats a la natura, els tallers sensorials/ manuals  i l’expressió corporal són els continguts principals que es realitzaran.

Multiesports

A partir de 1r primària fins a 6è de primària
És una activitat adreçada a qui vol practicar tot tipus d’esports sense una especialització determinada i amb una connotació lúdica i recreativa. Treballarem a través del treball cooperatiu l’aspecte emocional, els valors que l’esport ens aporta, donant importància als sistemes de puntuació per valors, l’aspecte social i comunitari amb l’intercanvi generacional (activitat amb gent gran). Portarem les habilitats esportives a un altre nivell a través de la barreja d’esports convencionals i amb la pràctica d’esports alternatius minoritaris que farà que hagin de readaptar les seves habilitats als reptes que els hi proposem, donar a conèixer i vivenciar l’esport adaptat i esports de natura i aventura. A més, gaudiran de la piscina i d’una sortida estrella setmanal. 

Campus Dansa

Del 27 de juny al 29 de juliol

A partir de 1r de primària (sense límit d’edat)
El campus està adreçat a tos aquells infants i joves que els agradi ballar. Aprendran els diferents estils elaboraran una coreografia grupal així com la seva pròpia uniformitat. El campus es complementa també amb les activitats de natació així com tallers diversos de creativitat, expressió corporal i manualitats. Cada setmana hi haurà una activitat estrella (flashmob, actuació al carrer, intercanvi d’entitats) i, com no, l’exhibició setmanal per a les famílies.

Campus Jove

Del 27 de juny al 29 de juliol

A partir de 1r d’ESO fins a 4t d’ESO
Programa esportiu ampli que intenta englobar tot un ventall d’esports col·lectius i individuals, així com d’altres que es realitzen en el medi natural. Es faran activitats per la vila, jocs d’orientació, sortida amb BTT i acampada jove.

Informació per a pares i mares

Les entrades i sortides es realitzaran:

Al pavelló (Mini campus i Campus jove).

Al parc (Multiesports i Campus Dansa).

L’acollida del matí es realitzarà a l’entrada a de la Piscina de Piera.

La recollida del menjador es realitzarà al pavelló.

La recollida a l’acollida de la tarda es realitzarà al pavelló.

Què cal portar a la motxilla?

 • Roba còmoda i calçat esportiu lligat.
 • Tovallola, banyador i xancletes.
 • Esmorzar i aigua.
 • Crema del sol (venir amb ella també posada de casa).
 • Gorra.
 • Mascareta de recanvi.

* Els nens de Mini campus han de portar una muda senzilla de recanvi sempre a la motxilla.

Preus

 AbonatsNo abonats
Minicampus: Matins de 9:00 a 13:00 hores (preu/torn)39,27 €40,80 €
Campus esportiu: Matins de 9:00 a 13:00 hores (preu/torn)39,27 €40,80 €
Campus jove: Matins de 9:00 a 13:00 hores (preu/torn)39,27 €40,80 €
Campus Dansa: Matins 9:00 a 13:00 hores (preu/torn)43,35 €44,88 €
   
 CateringCarmanyola
Menjador de 13:00 a 15:00 hores (preu/torn)37,74 €23,46 €
Menjador puntual de 13:00 a 15:00 hores (preu/dia)8,16 €6,12 €
Acollida de 8:00 a 9:00 hores (preu/torn)21,42 €
Acollida de 15:00 a 16:30 hores (preu/torn)32,64 €