Preguntes freqüents Covid-19

Aquestes preguntes freqüents responen a les principals preguntes i respostes en relació a les mesures de protecció i higiene per fer front al Covid-19 que s’estan portant a terme a la Piscina de Piera seguint les indicacions de les autoritats sanitàries. Aquestes es poden veure modificades en funció de l’evolució de les fases previstes pel Govern central, pel que poden patir variacions/actualitzacions.


GENERALS

Podré tornar al centre amb seguretat?

El centre està condicionat per seguir les mesures de protecció i higiene preventives front el Covid-19 i el personal del centre està format per actuar davant de qualsevol incidència. Les normatives i mesures de prevenció del Covid-19 estan a la vista dels usuaris en tots els espais de la instal·lació i s’informa degudament a través dels canals habituals.

Els programes de neteja i desinfecció s’han reforçat o modificat per evitar la propagació del Covid-19, fent èmfasi en les zones més utilitzades de la instal·lació i els seus equipaments, inclòs el material i el mobiliari.

Quan obriu de nou, ho fareu en el mateix horari?

Obrirem el centre en l’horari habitual. El 14 de setembre es reprèn l’horari d’hivern. Consulta possibles actualitzacions de l’horari en l’apartat Contacte.

Hi haurà restriccions en l’aforament?

Actualment les autoritats sanitàries han establert aforament reduït en tot el centre i en els diferents espais i caldrà respectar una distància de seguretat de dos metres.

Com puc saber els aforaments màxims de cada espai?

El càlcul de l’aforament en fase 3 de la desescalada per les autoritats sanitàries s’estableix en un 50%. Col·locarem en l’accés al centre i a cada espai de forma visible cartelleria indicant l’aforament màxim. La persona responsable de cada espai vigilarà que aquest no es superi en cap moment.

Com es controlaran els accessos al centre?

L’accés al centre és farà des de un primer control a la mateixa recepció del centre i serà aquesta qui mitjançant l’obertura a distància de les portes, permetrà l’accés als diferents espais de la instal·lació, vestuaris inclosos. La mateixa normativa aplica a la sortida.

Es portarà un registre del control d’aforament, cada hora, dels diferents espais del centre i un registre nominal d’entrades i sortides de les persones usuàries a disposició de les autoritats sanitàries.

Hi haurà un límit de temps per romandre al centre?

No, en principi no hi ha limitació en l’estona que l’usuari estigui al centre, més enllà de l’horari d’obertura i de la modalitat de quota.

Serà obligatori l’ús de mascareta per part dels usuaris?

Si, l’ús de mascareta serà obligatori en tot moment, excepte quan es realitzi l’activitat.

Cal mantenir les distàncies de seguretat mentre realitzo alguna activitat?

Si, cal mantenir sempre una distància mínima de 2 metres entre persones. S’instal·laran marcatges al terra per ajudar a identificar les zones d’entrenament individual i les separacions mínimes.

Els treballadors del centre estaran protegits en tot moment?

Si, es proveirà en tot moment a cada persona de l’equip del centre amb equipament de protecció individual (EPIs) adaptat a les seves tasques per tal de garantir la màxima seguretat. A més, tot el personal estarà format per actuar davant de qualsevol incidència.

Podré fer ús de la sala de fitness? És segur?

Si, sempre que no es superi l’aforament i es puguin garantir les distàncies mínimes.

Des de recepció es controlarà que no es superi l’aforament màxim.

Es retirarà o desplaçarà la maquinària per garantir les distàncies de seguretat entre persones.

S’instal·laran marcatges al terra per ajudar a identificar les zones d’entrenament individual i les separacions mínimes.

Serà obligatori portar una tovallola pròpia per accedir a la sala de musculació.

Els usuaris que realitzin activitats que requereixin l’ús de màrfega, poden portar-la de casa.

L’ús de la mascareta no és obligatori durant l’activitat física però si per desplaçar-se pel centre.

Es recomana no veure aigua de les aixetes dels lavabos.

Per venir a la sala de fitness hauré de reservar primer?

No farà falta fer cap reserva, però aplicarem les normatives vigents pel que fa a l’aforament.

Podré participar en les activitats dirigides? És segur?

Si, sempre que no es superi l’aforament i es puguin garantir les distàncies mínimes.

S’instal·laran marcatges al terra per ajudar a identificar les zones d’entrenament individual i les separacions mínimes.

Els usuaris que realitzin activitats que requereixin l’ús de màrfega, poden portar-la de casa.

L’ús de la mascareta no és obligatori durant l’activitat física però si per desplaçar-se pel centre.

Es programaran el màxim nombre d’activitats dirigides a l’exterior per donar accés a més participants. L’espera de les classes outdoor es farà a l’entrada del centre.

Cal reservar plaça per participar en les activitats dirigides?

Les reserva d’activitats dirigides hauran de realitzar-se 50% telefònicament (durant el dia de l’activitat) i el 50% restant in situ (10 minuts abans de l’activitat).

Les activitats que ho permetin es realitzaran a l’aire lliure per donar accés a més participants. En la graella d’activitats veuràs indicades les activitats outdoor amb la icona d’un sol.

Podrem utilitzar material esportiu en les activitats dirigides? És segur?

Es prioritzaran les activitats en les que no es requereixi l’ús de material, treballant amb el propi cos, així com les activitats a l’exterior sempre que sigui possible.

El usuaris que així ho desitgin, podran portar el seu material de casa.

En les sessions que s’utilitzi necessàriament material o equipament esportiu, aquest serà degudament desinfectat abans i després de casa ús.

Quines mesures de seguretat es prendran a les zones esportives a l’aire lliure?

S’aplicaran les mesures de seguretat d’aforament màxim permès i mantenir les distàncies entre persones en funció de la fase del pla de transició en que ens trobem en cada moment.

Els usuaris que realitzin activitats que requereixin l’ús de màrfega, cons… han de portar-los de casa, a no ser que la instal·lació pugui garantir un procés efectiu de desinfecció abans i després de cada ús.

En la graella d’activitats veuràs indicades les activitats outdoor amb la icona d’un sol.

L’espera de les classes outdoor es farà a l’entrada del centre.

Podré nedar a la piscina? És segur?

Si, sempre que no es superi l’aforament i es puguin garantir les distàncies mínimes.

Els carrils seran de sentit únic per tal de garantir les distàncies entre persones.

Els bancs o grades que no es facin servir seran precintats.

Es recomana als usuaris la utilització d’ulleres donada la concentració de clor, així com per evitar possibles contagis.

Es prioritzarà l’ús de les dutxes de la platja de piscina en front de les dels vestidors.

No es podrà utilitzar equipament esportiu de la piscina.

Per venir a nedar hauré de reservar primer?

No farà falta fer cap reserva, però aplicarem les normatives vigents pel que fa a l’aforament.

Podré fer servir la zona d’aigües?

El spa es podrà utilitzar, però aplicarem les normatives vigents pel que fa a l’aforament i a les distàncies mínimes de seguretat.

Podré utilitzar els vestidors i dutxar-me?

Si, sempre que no es superi l’aforament i es puguin garantir les distàncies mínimes.

Es limitarà el nombre de taquilles i bancs dels vestidors de manera proporcional a la reducció de l’aforament establerta, de manera que es mantinguin separades les persones quan es canvien.

Es senyalitzaran o precintaran les taquilles, les dutxes, els lavabos i els rentamans que no s’han d’utilitzar.

S’anularan o retiraran temporalment els assecadors de mans i cabells.

Tinc hora amb el fisioterapeuta… on em puc esperar?

A les zones marcades com a zona d’espera que normalment seran a l’exterior del centre.

Puc veure de l’aigua de l’aixeta?

No es recomana veure aigua de la aixeta dels lavabos. Recorda que és molt important hidratar-te. Et recomanem que portis una ampolleta d’aigua de casa.

Podré utilitzar les màquines de vending?

Si, les que no estiguin precintades.

Podré utilitzar els lavabos?

Si, els que no estiguin precintats.

M’he oblidat el casquet, o les ulleres de piscina… en teniu?

Temporalment no podem deixar material en préstec, però si pots comprar-ne.

PISCINA COBERTA

Quin s’obre la piscina coberta?

Les instal·lacions són obertes des del 14 de setembre i la temporada de la piscina d’estiu s’allarga fins el 13 de setembre..

La instal·lació estarà oberta de 10h a 20h de dilluns a diumenge.

Hi haurà restriccions en l’aforament? Cal fer reserva?

La piscina tindrà una capacitat del 50% de l’habitual. Aquest aforament es podrà variar a l’alça o a la baixa segons determinin les autoritats sanitàries.

Cal destacar que dins del vas de piscina l’aforament és limitat i només 26 persones podran fer ús de la piscina gran. En cas que sigui necessari, el socorrista controlarà l’accés i es realitzaran torns rotatius per tal que tothom pugui fer-ne ús.

Els abonats de la Piscina de Piera poden reservar.

Es podran utilitzar els vestidors? I els lavabos?

Els lavabos i vestidors romandran oberts. No obstant es recomana limitar al màxim la utilització de vestidors i dutxes. Sempre i quan sigui possible, es recomana accedir a la instal·lació ja canviat/da des de casa amb roba d’esport, així com dutxar-se i i fer el canvi de roba posteriors a la pràctica de l’activitat esportiva en el propi domicili, seguint les recomanacions de la Generalitat.

El servei de taquilles es veurà  reduït al 50%.

Es deixarà material esportiu?

En cap cas es deixarà cap mena de material esportiu als usuaris de la piscina.

ACTIVITATS AMB INFANTS I JOVES

Les activitats de la temporada 2020-2021 que iniciem aquest setembre s’han programat adaptant-nos a les noves circumstàncies i aplicant les normatives higiènic-sanitàries que determinen les autoritats competents. Aquestes es poden veure modificades segons les fases i criteris sanitaris.

Com s’organitzen els grups?

Tots els grups d’activitats infantils d’aigua i terra seran grups de convivència o bombolla.

Es garantirà sempre:

  1. Grup d’activitat estable i permanent.
  2. Traçabilitat de tots els nens i nenes del grup.
  3. Cap membre del grup haurà presentat la simptomatologia clínica de la Covid-19 en el període d’estabilització del grup. (14 dies previs a la iniciació de l’activitat).

Caldrà que els nens i nenes emportin mascareta dins de la instal·lació?

Si. Tots els nens i nenes de més de 6 anys hauran de portar mascareta a la instal·lació. Però durant l’execució d’exercici físic aquesta no la faran servir.

Totes les activitats es realitzaran dins de la instal·lació?

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure o en espais oberts i amb ventilació natural. Els espais interiors es ventilaran després de cada activitat.

Quines mesures especials Covid-19 prendran els tècnics d’activitats?

El tècnic@ garantirà el desenvolupament de les activitats adaptades al nou context, afavorint la seguretat sanitària i també emocional dels participants.

S’encarregarà de fer complir les normatives de prevenció i higiene: garantir la separació de 2 metres entre participants i rentar-se les mans després de cada activitat.

Farà ús de la mascareta per realitzar cures o en qualsevol altra situació que requereixi un apropament a l’infant o jove.

Es garanteix la higiene personal de tècnics i alumnes?

Es fomentaran i garantiran les pautes d’higiene personal adequades facilitant els productes i materials necessaris.

Quines accions de neteja es duran a terme?

S’assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, espais i materials utilitzat pels menors.

Hi haurà un responsable de seguretat?

El coordinador d’activitats serà el responsable de la seguretat i higiene que vetllarà pel seguiment d’aquestes mesures.

Es permetran visites?

No es permetran les visites o entrades de familiars a les activitats i s’organitzaran de manera esglaonada les entrades i sortides dels diferents grups.

Prendreu la temperatura als nen@s?

No. Caldrà que el pares o tutors facin un control diari de temperatura abans de l’assistència a l’activitat.

Quin protocol es seguirà en cas que es detecti un positiu?

Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de positiu d’algun participant i/o membre de l’equip. En cas que algun menor mostri simptomatologia els monitors faran la pressa de temperatura. Si és necessari es realitzarà l’aïllament corresponent i es trucarà als pares o tutors per tal de recollir al menor.

Què passa si el meu nen@ té símptomes?

En cap cas es podrà participar en les activitats si es tenen símptomes de covid-19 o s’ha estat en contacte amb persones afectades en els últims 14 dies.

Com estan organitzats els espais de pràctica?

Sempre que sigui possible s’utilitzaran espais a l’aire lliure.

En espais tancats el tècnic@ deixarà la porta oberta per poder ventilar després de cada ús.

Posarem cartells amb indicacions de seguretat covid-19 a tots els espais de la instal·lació.

Com es realitzaran les entrades i sortides?

Es faran les entrades i sortides de manera esglaonada i assegurant les distàncies de seguretat.

Hi haurà un protocol d’entrades i sortides per grups

Es posaran cartells explicatius.

Quina documentació es requerirà?

Demanarem:

  • Llibre de vacunes.
  • Declaració de responsabilitat de les famílies.