Preguntes freqüents Covid-19


Esteu oberts?

Sí, la Piscina de Piera i tots els seu espais estan oberts des del 6 d’abril de 2021.

Puc venir al centre amb seguretat?

El centre està condicionat per seguir les mesures de protecció i higiene preventives front la Covid-19 i el personal del centre està format per actuar davant de qualsevol incidència. Les normatives i mesures de prevenció del Covid-19 estan a la vista dels usuaris en tots els espais de la instal·lació i s’està informant degudament a través dels canals habituals.

Els programes de neteja i desinfecció s’han reforçat i modificat per evitar la propagació del Covid-19, fent èmfasi en les zones més utilitzades de la instal·lació i els seus equipaments, inclòs el material i el mobiliari.

Quin és l’horari d’obertura del centre?

De dilluns a divendres de 7:00 a 21:00 hores.

Dissabtes de 8:00 a 15:00 hores i de 16:30 a 20:30 hores.

Diumenges de 8:00 a 15:00 hores.

Es podran realitzar consultes/tràmits administratius? En quin horari?

Presencialment, en l’horari d’obertura del centre:

De dilluns a divendres de 7:00 a 21:00 hores.

Dissabtes de 8:00 a 15:00 hores i de 16:30 a 20:30 hores.

Diumenges de 8:00 a 15:00 hores.

A través de correu electrònic escrivint-nos a info@lapiscinadepiera.cat.

Que passa amb la quota de gener dels cursetistes?

Les classes no gaudides durant el mes de gener es recuperaran un cop reobri el centre en el seu horari habitual, sempre que sigui possible. Ens posarem en contacte amb tots els cursetistes per informar-los puntualment de la represa de les classes i fer els canvis corresponents, si s’escau.

*L’activitat de Dansa Jazz 3 i Dansa Jazz 4 es reprendran a partir del dilluns 19 d’abril en el següent horari:

  • DANSA JAZZ 3: 1r-4rt / Dilluns 17:20 a 18:10 hores / Reducció de 90 a 50 minuts
  • DANSA JAZZ 4: 5è a 1r ESO / Dilluns 18:10 a 19:00 hores / Reducció de 90 a 50 minuts
  • DANSA JAZZ 5: A partir 1R ESO / Dimarts 18:10 a 19:00 hores
  • CONTEMPORANI: A partir 1R ESO / Es junta amb DANSA JAZZ 5

Degut a la reducció horària de classes de DANSA JAZZ 3 i 4 es bonificaran les sessions no gaudides de la següent manera: els cursetistes d’aquestes classes no pagaren res a l’abril i al maig. Es cobrarà de nou quota a partir del mes de juny.

Hi ha limitacions d’aforament?

Les autoritats sanitàries estableixen un aforament reduït en tot el centre i en els diferents espais i caldrà respectar una distància de seguretat.

Actualment el Procicat estableix limitacions del 50% en espais interiors i del 50% en espais exteriors i piscines.

Com puc saber els aforaments màxims de cada espai?

Trobaràs en l’accés al centre i a cada espai de forma visible cartelleria indicant l’aforament màxim. La persona responsable de cada espai vigilarà que aquest no es superi en cap moment.

Com es controlaran els accessos al centre?

El personal de recepció i atenció al client (RAC) realitza un primer control d’accés al centre accionant l’obertura a distància de les portes. La mateixa normativa aplica a la sortida.

L’abonat haurà de comunicar al personal de RAC a quin espai/activitat del centre vol accedir i es comprovarà disponibilitat de places. Caldrà esperar a tenir el vist-i-plau per poder fer-ne ús.

Un cop finalitzada l’activitat/ús de l’espai, l’abonat ho comunicarà al personal de RAC per tal de fer constar que la plaça queda lliure.

Es portarà un registre del control d’aforament, cada hora, dels diferents espais del centre i un registre nominal d’entrades i sortides de les persones usuàries a disposició de les autoritats sanitàries.

Hi haurà un límit de temps per romandre al centre?

No hi ha limitació en l’estona que l’usuari estigui al centre, més enllà de l’horari d’obertura i de la modalitat de quota. Tot i així, es recomana romandre a la instal·lació el temps necessari per a la realització de l’activitat física.

És obligatori l’ús de mascareta?

Sí, l’ús de mascareta serà obligatori en tot moment, tant per desplaçar-se pel centre com durant la realització de l’activitat física.

Cal mantenir les distàncies de seguretat mentre realitzo alguna activitat?

Sí, cal mantenir sempre una distància mínima de seguretat entre persones. S’han instal·lat marcatges al terra per ajudar a identificar les zones d’entrenament individual i les separacions mínimes.

Els treballadors del centre estaran protegits en tot moment?

Sí, es proveirà en tot moment a cada persona de l’equip del centre amb equipament de protecció individual (EPIs) adaptat a les seves tasques per tal de garantir la màxima seguretat. A més, tot el personal estarà format per actuar davant de qualsevol incidència.

Es podrà fer ús dels vestidors?

Es permet l’ús del vestidors i dutxes per part dels usuaris/usuàries que no puguin dutxar-se a casa, preferencialment aquells que facin ús de la piscina.

Es pot fer ús de la piscina? En quines condicions? Hauré de reservar primer?

Es pot fer ús individual de la piscina coberta dins l’horari d’obertura i amb un aforament màxim del 30%.

El spa seguirà tancat.

Es prioritzarà l’ús de les dutxes de la platja de piscina en front de les dels vestidors.

No es podrà utilitzar equipament esportiu de la piscina.

No farà falta fer cap reserva, però aplicarem les normatives vigents pel que fa a l’aforament.

Es pot fer ús de la sala de fitness? En quines condicions? Hauré de reservar primer?

Sí, sempre que no es superi l’aforament i es puguin garantir les distàncies mínimes.

Un tècnic o membre de l’equip del centre controlarà que no es superi l’aforament màxim.

S’han retirat o desplaçat la maquinària per garantir les distàncies de seguretat entre persones.

S’han instal·lat marcatges al terra per ajudar a identificar les zones d’entrenament individual i les separacions mínimes.

És obligatori portar una tovallola pròpia per accedir a la sala de musculació.

Els usuaris que realitzin activitats que requereixin l’ús de màrfega, poden portar-la de casa.

L’ús de la mascareta és obligatori durant l’activitat física i per desplaçar-se pel centre.

No cal realitzar reserva prèvia però aplicarem les normatives vigents pel que fa a l’aforament.

Es poden realitzar activitats dirigides? En quines condicions? Hauré de reservar primer?

Sí, sempre que no es superi l’aforament i es puguin garantir les distàncies mínimes.

S’han instal·lat marcatges al terra per ajudar a identificar les zones d’entrenament individual i les separacions mínimes.

Els usuaris que realitzin activitats que requereixin l’ús de màrfega, poden portar-la de casa.

L’ús de la mascareta és obligatori durant l’activitat física i per desplaçar-se pel centre.

Es prioritzaran les activitats en les que no es requereixi l’ús de material, treballant amb el propi cos, així com les activitats a l’exterior sempre que sigui possible.

El usuaris que així ho desitgin, podran portar el seu material de casa.

En les sessions que s’utilitzi necessàriament material o equipament esportiu, aquest serà degudament desinfectat abans i després de casa ús.

Les reserves d’activitats dirigides es realitzaran presencialment a la recepció del centre a partir de 15 minuts abans de l’inici de l’activitat.

Podré utilitzar les màquines de vending?

Sí, les que no estiguin precintades.

Podré utilitzar els lavabos?

Sí, els que no estiguin precintats.

M’he oblidat el casquet, o les ulleres de piscina… en teniu de préstec?

Temporalment no podem deixar material en préstec.