Preguntes freqüents Covid-19

Aquestes preguntes freqüents responen a les principals preguntes i respostes en relació a les mesures de protecció i higiene per fer front al Covid-19 que s’estan portant a terme a la Piscina de Piera seguint les indicacions de les autoritats sanitàries. Aquestes es poden veure modificades en funció de l’evolució de les fases de desescalada previstes pel Govern central, pel que poden patir variacions/actualitzacions.


GENERALS

Perquè obrim en fase 3?

Perquè així ho recomanen les autoritats sanitàries competents, per garantir una pràctica esportiva segura i tenir accés a tots els espais de l’equipament.

Podré tornar al centre amb seguretat?

El centre  estarà condicionat per seguir les mesures de protecció i higiene preventives front el Covid-19 i el personal del centre estarà format per actuar davant de qualsevol incidència. Les normatives i mesures de prevenció del Covid-19 estaran a la vista dels usuaris en tots els espais de la instal·lació i s’informarà degudament a través dels canals habituals.

Els programes de neteja i desinfecció s’han reforçat o modificat per evitar la propagació del Covid-19, fent èmfasi en les zones més utilitzades de la instal·lació i els seus equipaments, inclòs el material i el mobiliari.

Quan obriu de nou, ho fareu en el mateix horari?

Obrirem el centre en l’horari habitual i a partir del dia 24 de Juny començarà l’horari d’estiu.

Hi haurà restriccions en l’aforament?

Actualment les autoritats sanitàries han establert aforament reduït en tot el centre i en els diferents espais i caldrà respectar una distància de seguretat de dos metres.

Com puc saber els aforaments màxims de cada espai?

El càlcul de l’aforament en fase 3 de la desescalada per les autoritats sanitàries s’estableix en un 50% i la piscina en un 30%. Col·locarem en l’accés al centre i a cada espai de forma visible cartelleria indicant l’aforament màxim. La persona responsable de cada espai vigilarà que aquest no es superi en cap moment.

Com es controlaran els accessos al centre?

L’accés al centre és farà des de un primer control a la mateixa recepció del centre i serà aquesta qui mitjançant l’obertura a distància de les portes, permetrà l’accés als diferents espais de la instal·lació, vestuaris inclosos. La mateixa normativa aplica a la sortida.

Es portarà un registre del control d’aforament, cada hora, dels diferents espais del centre i un registre nominal d’entrades i sortides de les persones usuàries a disposició de les autoritats sanitàries.

Hi haurà un límit de temps per romandre al centre?

No, en principi no hi ha limitació en l’estona que l’usuari estigui al centre, més enllà de l’horari d’obertura i de la modalitat de quota.

Serà obligatori l’ús de mascareta per part dels usuaris?

Si, l’ús de mascareta serà obligatori en tot moment, excepte quan es realitzi l’activitat.

Cal mantenir les distàncies de seguretat mentre realitzo alguna activitat?

Si, cal mantenir sempre una distància mínima de 2 metres entre persones. S’instal·laran marcatges al terra per ajudar a identificar les zones d’entrenament individual i les separacions mínimes.

Els treballadors del centre estaran protegits en tot moment?

Si, es proveirà en tot moment a cada persona de l’equip del centre amb equipament de protecció individual (EPIs) adaptat a les seves tasques per tal de garantir la màxima seguretat. A més, tot el personal estarà format per actuar davant de qualsevol incidència.

Podré fer ús de la sala de fitness? És segur?

Si, sempre que no es superi l’aforament i es puguin garantir les distàncies mínimes.

Des de recepció es controlarà que no es superi l’aforament màxim.

Es retirarà o desplaçarà la maquinària per garantir les distàncies de seguretat entre persones.

S’instal·laran marcatges al terra per ajudar a identificar les zones d’entrenament individual i les separacions mínimes.

Serà obligatori portar una tovallola pròpia per accedir a la sala de musculació.

Els usuaris que realitzin activitats que requereixin l’ús de màrfega, poden portar-la de casa.

L’ús de la mascareta no és obligatori durant l’activitat física però si per desplaçar-se pel centre.

Es recomana no veure aigua de les aixetes dels lavabos.

Per venir a la sala de fitness hauré de reservar primer?

No farà falta fer cap reserva, però aplicarem les normatives vigents pel que fa a l’aforament.

Podré participar en les activitats dirigides? És segur?

Si, sempre que no es superi l’aforament i es puguin garantir les distàncies mínimes.

S’instal·laran marcatges al terra per ajudar a identificar les zones d’entrenament individual i les separacions mínimes.

Els usuaris que realitzin activitats que requereixin l’ús de màrfega, poden portar-la de casa.

L’ús de la mascareta no és obligatori durant l’activitat física però si per desplaçar-se pel centre.

Es programaran el màxim nombre d’activitats dirigides a l’exterior per donar accés a més participants. L’espera de les classes outdoor es farà a l’entrada del centre.

Cal reservar plaça per participar en les activitats dirigides?

Les reserva d’activitats dirigides hauran de realitzar-se 50% telefònicament (durant el dia de l’activitat) i el 50% restant in situ (10 minuts abans de l’activitat).

Les activitats que ho permetin es realitzaran a l’aire lliure per donar accés a més participants. En la graella d’activitats veuràs indicades les activitats outdoor amb la icona d’un sol.

Podrem utilitzar material esportiu en les activitats dirigides? És segur?

Es prioritzaran les activitats en les que no es requereixi l’ús de material, treballant amb el propi cos, així com les activitats a l’exterior sempre que sigui possible.

El usuaris que així ho desitgin, podran portar el seu material de casa.

En les sessions que s’utilitzi necessàriament material o equipament esportiu, aquest serà degudament desinfectat abans i després de casa ús.

Quines mesures de seguretat es prendran a les zones esportives a l’aire lliure?

S’aplicaran les mesures de seguretat d’aforament màxim permès i mantenir les distàncies entre persones en funció de la fase del pla de transició en que ens trobem en cada moment.

Els usuaris que realitzin activitats que requereixin l’ús de màrfega, cons… han de portar-los de casa, a no ser que la instal·lació pugui garantir un procés efectiu de desinfecció abans i després de cada ús.

En la graella d’activitats veuràs indicades les activitats outdoor amb la icona d’un sol.

L’espera de les classes outdoor es farà a l’entrada del centre.

Podré nedar a la piscina? És segur?

Si, sempre que no es superi l’aforament i es puguin garantir les distàncies mínimes.

Els carrils seran de sentit únic per tal de garantir les distàncies entre persones.

Els bancs o grades que no es facin servir seran precintats.

Es recomana als usuaris la utilització d’ulleres donada la concentració de clor, així com per evitar possibles contagis.

Es prioritzarà l’ús de les dutxes de la platja de piscina en front de les dels vestidors.

No es podrà utilitzar equipament esportiu de la piscina.

Per venir a nedar hauré de reservar primer?

No farà falta fer cap reserva, però aplicarem les normatives vigents pel que fa a l’aforament.

Podré fer servir la zona d’aigües?

El spa romandrà fora de servei fins finalitzar la temporada d’estiu.

Podré utilitzar els vestidors i dutxar-me?

Si, sempre que no es superi l’aforament i es puguin garantir les distàncies mínimes.

Es limitarà el nombre de taquilles i bancs dels vestidors de manera proporcional a la reducció de l’aforament establerta, de manera que es mantinguin separades les persones quan es canvien.

Es senyalitzaran o precintaran les taquilles, les dutxes, els lavabos i els rentamans que no s’han d’utilitzar.

S’anularan o retiraran temporalment els assecadors de mans i cabells.

Tinc hora amb el fisioterapeuta… on em puc esperar?

A les zones marcades com a zona d’espera que normalment seran a l’exterior del centre.

Puc veure de l’aigua de l’aixeta?

No es recomana veure aigua de la aixeta dels lavabos. Recorda que és molt important hidratar-te. Et recomanem que portis una ampolleta d’aigua de casa.

Podré utilitzar les màquines de vending?

Si, les que no estiguin precintades.

Podré utilitzar els lavabos?

Si, els que no estiguin precintats.

M’he oblidat el casquet, o les ulleres de piscina… en teniu?

Temporalment no podem deixar material en préstec, però si pots comprar-ne.

QUOTES

Què passa amb la part proporcional de la quota de març durant la qual el centre va romandre tancat? Em retornareu els diners?

La part proporcional de la quota es compensarà de la següent manera:

*Quotes mensuals: No es cobrarà quota durant els 15 primers dies de reobertura del centre (inici fase 3) de com a compensació dels dies de març que no es van poder gaudir.

*Quotes trimestrals, semestrals i anuals: la validesa de la quota s’allargarà en proporció al dies que el centre ha hagut de tancar, postposant la seva data de renovació.

Degut al tancament del centre per causes majors, els dies pagats i no gaudits es compensaran, no es retornaran els diners.

Tinc por de tornar al centre. Em puc donar de baixa?

Les mesures de protecció i higiene que estem prenent garanteixen la seguretat que indiquen les autoritats sanitàries per fer front al Covid-19. Tot i així, si així ho decideixes, pots sol·licitar la quota de manteniment per tornar més endavant o la baixa al nostre personal d’atenció al client.

En aquest cas, els dies pagats i no gaudits del mes de març es compensaran durant els 15 primers dies de reobertura del centre (inici fase 3).

El meu fill/a ha perdut dies de classes de natació. Com ens ho compensareu?

Les classes de natació no es recuperaran. A canvi, us oferim compensar-vos amb invitacions familiars per tal que gaudiu tots plegats de la piscina.

Com em compensareu les  sessions de small group training/ entrenaments personals / activitats complementàries… del darrer trimestre que no es van poder fer?

Se’t proposaran noves sessions d’entrenament per recuperar les que no es van poder realitzar.

Si vull fer una classe i em quedo sense espai, em cobrareu la mateixa quota?

Hem adaptat la graella d’activitats als nous aforaments i hem incorporat sessions a l’exterior del centre per poder donar cabuda al màxim nombre de participants, pel que el servei no es veurà pràcticament afectat.

Si ara em dono de baixa i vull tornar abans de 6 mesos, quan torni hauré de pagar la matrícula complerta?

Si, la normativa que s’aplica és la mateixa de sempre.

Us vaig enviar un correu/missatge durant el confinament per donar-me de baixa. Em tornareu a passar el rebut de tornada, si jo ja he avisat?

Durant el temps que el centre ha estat tancat no s’han pogut realitzar tràmits administratius.

Un cop obrim de nou i si encara desitges donar-te de baixa, ho hauràs de tramitar presencialment amb el nostre equip d’atenció al client.

PISCINA D’ESTIU

Quin s’obre la piscina d’estiu de Piera?

Les instal·lacions són obertes des de el 20 de juny i la temporada de la piscina d’estiu 2020 s’allargarà fins el 13 de setembre.

La instal·lació estarà oberta de 10h a 20h de dilluns a diumenge.

S’establiran 3 franges horàries i pels següents perfils d’horaris:

  • De 10h a 11h. Horari reservat a persones de col·lectius de risc especial que facin ús de l’abonament corresponent o comprin entrada puntual. Una vegada finalitzat l’horari podran seguir fent ús del servei si així ho desitgen.
  • De 11h a 14h. Qualsevol persona amb abonament de piscina que compri entrada puntual de forma anticipada.
  • De 14h a 15:30 h. Tancat per neteja i desinfecció d’espais i elements d’ús recurrent.
  • De 15:30h a 20h. Qualsevol persona amb abonament de piscina que compri entrada puntual de forma anticipada.

Com s’hi podrà accedir? En quins horaris?

Les persones podran entrar amb normalitat a la instal·lació en l’horari d’ús de piscina, amb l’abonament corresponent o comprant l’entrada puntual.

NO es podrà sortir i tornar a entrar a la piscina, excepte causes de força major.

No es podrà entrar amb menors de fins a 12 anys i marxar deixant-los sols a la instal·lació.

Les sortides es faran 15 minuts abans del tancament del torn i seguint les indicacions del personal de la piscina.

Hi haurà restriccions en l’aforament? Cal fer reserva?

La piscina tindrà una capacitat del 75% de l’habitual. Aquest aforament es podrà variar a l’alça o a la baixa segons determinin les autoritats sanitàries.

Cal destacar que dins del vas de piscina l’aforament es limitat i la piscina gran només podran fer ús 94 persones a la vegada i a la piscina petita 11, en cas que sigui necessari el socorrista controlarà l’accés i es realitzaran torns rotatius per tal que tothom pugui fer-ne ús.

Els abonats de la Piscina de Piera poden reservar.

Es podran utilitzar els vestidors? I els lavabos?

Els lavabos romandran tancats i el seu ús només serà possible demanant la clau al personal de la instal·lació. Amb aquesta mesura es pretén dur un millor control del seu ús i el de la seva posterior neteja.

Estarà permès l’ús del vestidor per posar-se el vestit de bany o la roba de carrer. La roba en cap cas es podrà deixar al vestidor.

NO estarà obert el servei de dutxa dins el vestidor.

Quins preus tenen les entrades puntuals? Com es compren? Hi haurà abonaments de temporada?

Els preus d’abonaments i d’entrades puntuals per la piscina d’estiu es regiran segons la següent taula:

ENTRADES PUNTUALS ESTIULABORABLESFESTIUS/CAPS DE SETMANA
Infantil (5-16 anys)1,50 €1,50 €
Joves (17-24 anys)2,50 €2,50 €
Adults (25-64 anys)2,50 €2,50 €
Gent gran (a partir de 65 anys)1,50 €1,50 €
Minusvàlids i aturats de més de 12 mesos1,00 €1,00 €
ABONAMENTS D’ESTIUTEMPORADAMENSUAL
Infantil (5-16 anys)30,54 €24,43 €
Joves (17-24 anys)35,63 €30,79 €
Adults (25-64 anys)40,72 €34,61 €
Gent gran (a partir de 65 anys)25,45 €19,34 €
Parella (preu del segon integrant)36,63 €32,58 €
Familiar (a partir del tercer integrant)25,45 €20,36 €
Minusvàlids i aturats de més de 12 mesos25,45 €19,34 €

Es podrà menjar dins del recinte de la piscina d’estiu?

No es podrà menjar en tota la instal·lació esportiva.

Es pot fer ús de les gandules?

No es pot fer ús de les gandules de la instal·lació però es poden portar de casa gandules i cadires.

Es deixarà material esportiu?

En cap cas es deixarà cap mena de material esportiu als usuaris de la piscina.