Campus d’estiu 2021

L’estiu que estaven esperant

Els campus d’estiu són activitats que permeten a infants i joves realitzar una activitat amb contingut esportiu a prop de casa seva, divertir-se i aprendre en un context d’interrelació amb altres infants i joves. El campus pretén que gaudeixin al màxim de les seves vacances, potenciant el desenvolupament global del nen i la màxima relació amb el seu grup d’iguals.

Com són els nostres campus d’estiu?

El 70% de les activitats seran de caire esportiu, on potenciem l’esport en equip i l’aprenentatge de les normes socials, de convivència i esportives.

Entre el 40 i el 50% les activitats estan relacionades amb el món aquàtic.

És un campus verd, per tant orientem cap a 0 residus, re-aprofitament dels materials i consum responsable, especialment de l’aigua.

Treballem hàbits en l’àmbit personal: higiene, àpats, arranjament de la roba…

Las resta de continguts estan basats en activitats a la natura, de fitness, amb implements i tallers.

Tots els divendres s’organitza una gran festa, amb jocs gegants, activitat de ritme i on s’ensenya les habilitats adquirides durant la setmana.

Torns i dates

1r torn: Del 28 de juny al 2 de juliol
2n torn: Del 5 al 9 de juliol
3r torn: Del 12 al 16 de juliol
4t torn: Del 19 al 23 de juliol
5è torn: Del 26 al 30 de juliol
6è torn: Del 30 d’agost al 3 de setembre
7è torn: Del 6 de setembre al 10 de setembre

Inscripcions

A partir del 3 de maig a la recepció del centre presentant la següent documentació imprescindible:

 • Fotografia del nen/a
 • Fotocòpia del DNI del nen/a o llibre de família
 • Fotocòpia del llibre de vacunes del nen/a
 • Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a (de la Seguretat Social o Mútua mèdica vigent)
 • Informe mèdic en el cas que necessitin atenció especial, on s’especifiquin les indicacions del facultatiu.
 • Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor

Mini campus

P3, P4, P5
És una activitat destinada als més petits, que té com a eina de desenvolupament el propi cos. Els objectius són desenvolupar les habilitats motrius, expressives i creatives a partir del moviment i també les habilitats cognitives, comunicatives, afectives, conductuals i d’autonomia. La psicomotricitat, les activitats aquàtiques, les activitats a la natura, els tallers sensorials/ manuals  i l’expressió corporal són els continguts principals que es realitzaran.

Multiesports

A partir de 1r primària fins a 6è de primària
És una activitat adreçada a qui vol practicar tot tipus d’esports sense una especialització determinada i amb una connotació lúdica i recreativa. Treballarem a través del treball cooperatiu l’aspecte emocional, els valors que l’esport ens aporta, donant importància als sistemes de puntuació per valors, l’aspecte social i comunitari amb l’intercanvi generacional (activitat amb gent gran). Portarem les habilitats esportives a un altre nivell a través de la barreja d’esports convencionals i amb la pràctica d’esports alternatius minoritaris que farà que hagin de readaptar les seves habilitats als reptes que els hi proposem, donar a conèixer i vivenciar l’esport adaptat i esports de natura i aventura. A més, gaudiran de la piscina i d’una sortida estrella setmanal. 

Campus Dansa

A partir de 1r primària fins a 6è de primària
El campus està adreçat a tos aquells infants i joves que els agradi ballar. Aprendran els diferents estils elaboraran una coreografia grupal així com la seva pròpia uniformitat. El campus es complementa també amb les activitats de natació així com tallers diversos de creativitat, expressió corporal i manualitats. Cada setmana hi haurà una activitat estrella (flashmob, actuació al carrer, intercanvi d’entitats) i, com no, l’exhibició setmanal per a les famílies.

Campus Jove

A partir de 1r d’ESO fins a 4t d’ESO
Programa esportiu ampli que intenta englobar tot un ventall d’esports col·lectius i individuals, així com d’altres que es realitzen en el medi natural. Es faran activitats per la vila, jocs d’orientació, sortida amb BTT i acampada jove.

Informació per a pares i mares

Les entrades i sortides es realitzaran:

Al pavelló (Mini campus i Campus jove).

Al parc (Multiesports i Campus Dansa).

L’acollida del matí es realitzarà a l’entrada a de la Piscina de Piera.

La recollida del menjador es realitzarà al pavelló.

La recollida a l’acollida de la tarda es realitzarà al pavelló.

Què cal portar a la motxilla?

 • Roba còmoda i calçat esportiu lligat.
 • Tovallola, banyador i xancletes.
 • Esmorzar i aigua.
 • Crema del sol (venir amb ella també posada de casa).
 • Gorra.
 • Mascareta de recanvi.

* Els nens de Mini campus han de portar una muda senzilla de recanvi sempre a la motxilla.

Preus

 AbonatsNo abonats
Minicampus: Matins de 9:00 a 13:00 hores (preu/torn)38,50 €40,00 €
Campus esportiu: Matins de 9:00 a 13:00 hores (preu/torn)38,50 €40,00 €
Campus jove: Matins de 9:00 a 13:00 hores (preu/torn)38,50 €40,00 €
Campus Dansa: Matins 9:00 a 13:00 hores (preu/torn)42,50 €44,00 €
   
 CateringCarmanyola
Menjador de 13:00 a 15:00 hores (preu/torn)37,00 €23,00 €
Menjador puntual de 13:00 a 15:00 hores (preu/dia)8,00 €6,00 €
Acollida de 8:00 a 9:00 hores (preu/torn)21,00 €
Acollida de 15:00 a 16:30 hores (preu/torn)32,00 €

Política de devolució per confinament Covid-19: En cas que la totalitat del grup bombolla del campus s’hagués de confinar, bé per causa de positiu del monitor, com d’algun dels nens del grup bombolla, es retornaria el 50% de l’import del campus dels dies corresponents, sempre i quan el confinament superi els 3 dies lectius consecutius. Aquesta clàusula no és aplicable a cap altra malaltia comuna que pugui patir el nen/a i que li impedeixi assistir al campus. Tampoc aplica als serveis complementaris de menjador i d’acollida.